Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
Juli
23 Sommarschack 11
30 Sommarschack 12
Augusti
6 Sommarschack 12
10 Manhems Schackvecka
10 Kadettallsvenskan final
11 Kadettallsvenskan final
11 Manhems Schackvecka
12 Kadettallsvenskan final
12 Manhems Schackvecka
13 Sommarschack 13
13 Sommarschack 14
13 Manhems Schackvecka
14 Manhems Schackvecka
15 Manhems Schackvecka
16 Manhems Schackvecka
17 Manhems Schackvecka
17 Göteborg Open
18 Göteborg Open
19 Göteborg Open
19 Schack i det gröna
20 Sommarschack 15
September
23 Torslaget R1 preliminärt
Oktober
12 Skol-SM Lidköping
13 Skol-SM Lidköping
14 Skol-SM Lidköping
21 Distriktsserien och Allsvenskan 1
28 Hindåsrockaden R2 prel
28 Hindåsrockaden R2 prel
November
4 Distriktsserien och Allsvenskan 2
17 Västkustspelen R3 prel
23 Juniorallsvenskan Malmö
24 Juniorallsvenskan Malmö
25 Juniorallsvenskan Malmö
December
2 Distriktsserien och Allsvenskan 3
8 Örgrytedraget R4 prel
2019
Januari
13 Distriktsserien och Allsvenskan 4
18 Flick-SM
19 Flick-SM
20 Flick-SM
Februari
2 Västkustpassanten R 5 prel
3 Distriktsserien och Allsvenskan 5
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
Mars
10 Distriktsserien och Allsvenskan 6
16 Knatte-SM snabbschack
23 Manhemknatten R 7 prel
24 Distriktsserien och Allsvenskan 7
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in