Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
December
21 Extraträning flickor Schackcentrum
27 Extraträning flickor Schackcentrum
28 Extraträning flickor Schackcentrum
29 Extraträning flickor Schackcentrum
2018
Januari
4 Distriktsserien Allsvenskan 5
6 Hisingen Open Kyrkbyskolan
7 Hisingen Open Kyrkbyskolan
8 Lag-DM 1
14 Flickträning
14 Distriktsserien Allsvenskan 4
15 Lag-DM 2
22 Lag-DM 3
28 Kålltorpsträffen 28 jan Kålltorpsskolans matsal
29 Lag-DM 4
Februari
3 Västkustpassanten Jörlandagården Jörlanda
4 Flickträning
5 Lag-DM 5
25 Flickträning
25 Distriktsserien Allsvenskan 6
Mars
11 Flickträning
11 Distriktsserien Allsvenskan 7
April
20 Kvibergsspelen 20-22 april
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in