Välkommen till Göteborgs Schackförbunds hemsida!

Göteborgs Schackförbund (GSF) - ett till Sveriges Schackförbund (SSF)anslutet distriktsförbund är en sammanslutning av schackföreningar inom Göteborgs kommun och dess grannkommuner. Vi består av ett drygt 20-tal olika föreningar och totalt 1148 medlemmar(2011).

Förbundet har som huvudändamål att anordna och leda schacktävlingar inom distriktet och att bistå föreningarna/klubbarna i deras verksamhet.
Uppgifter om styrelseledamoter hittas under kontakter.

Intresserad att börja spela schack? Tveka inte utan kontakta någon av klubbarna. Kontaktuppgifter och annan information kan hittas under klubbar.
Flera av dessa har också en organiserad ungdomsverksamhet.
Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Kalender
April
29 Individuella DM snabbschack
Maj
1 Individuella DM blixt
5 Kvibergsspelen GP 7
6 Kvibergsspelen GP 7
7 Kvibergsspelen GP 7
13 Kadettallsvenskan kval Lund
14 Kadettallsvenskan kval Lund
15 Sommarschacket 1
18 Lagblixten
22 Sommarschacket 2
29 Sommarschacket 3
Juni
5 Sommarschacket 4
12 Sommarschacket 5
17 Pliktaschacket Slottskogens lekplats
26 Sommarschacket 6
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in