Göteborgs Schackförbund
Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
tel:031-244715
goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, hemsideansvarig@goteborgschack.com
 Ungdomskalender
September
23 Torslaget R1
Oktober
8 Junior-DM blixt Vegagatan 20
12 Skol-SM Lidköping
13 Skol-SM Lidköping
14 Skol-SM Lidköping
15 Junior-DM Schackcentrum
21 Flickträning
22 Junior-DM 2 Schackcentrum
November
4 Hindåsrockaden R2
5 Junior-DM 3 Schackcentrum
12 Junior-DM 4 Schackcentrum
17 Västkustspelen R3 prel
23 Juniorallsvenskan Malmö
25 Juniorallsvenskan Malmö
26 Junior-DM 5 Schackcentrum
December
3 Junior-DM 6 Schackcentrum
8 Örgrytedraget R4 prel
17 Junior-DM 7 Schackcentrum
2019
Januari
18 Flick-SM
20 Flick-SM
Februari
2 Västkustpassanten R 5 prel
24 Kålltorpsträffen R 6 prel
Mars
16 Knatte-SM snabbschack
23 Manhemknatten R 7 prel
Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg
031-244715, Plusgiro 28 84 43-5, goteborgschack@telia.com
Hemsideansvarig Roland Häll, rolandhall@telia.com
logga in