Lag-DM flyttas till september

Situationen med Coronaviruset ställer till det i schackvärlden.
Vi har tagit det dystra beslutet att skjuta på lag-DM från januari till september 2021
Individuella DM är kvar enligt schema och drar igång i februari.
Inbjudan Individuella DM
Inbjudan Lilla DM