LagDM 2021

Tävlingskommittén inbjuder till LagDM! Den skulle ju ha gått av stapeln i januari, men spelas nu istället.

Restriktioner vad gäller pandemin är fortfarande oklara, men verkar lätta. Tidigare har man kunnat anmäla sig på hemsidan. Det går tyvärr inte längre utan man är hänvisad till epost eller telefon som finns i inbjudan lite längre ner i texten.

Om inga restriktioner mot covid 19 gäller spelar vi som vanligt i en grupp.

Rond 1                                                                       30 aug

Rond 2                                                                          6 sep

Rond 3                                                                        13 sep

Rond 4                                                                        20 sep

Rond 5                                                                        27 sep

Spelstart: Kl 18:30 samtliga måndagar.

Anmälningsavgift800 kr per lag Startavgifterna kommer att faktureras.

Priser           Schackmaterial för ett värdemotsvarande 3 DGT 2010

                      Schackmaterial för ett värdemotsvarande 2 DGT 2010

                      Schackmaterial för ett värdemotsvarande 1 DGT 2010

Anmälan:     Senast 26 aug 2021 till Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg eller på e-post: goteborgschack@telia.com.

I anmälan anges klubbens namn, antal lag samt kontaktperson med telefonnummer och epost.

Regerande distriktsmästare: SS Manhem

Betänketid: 90 minuter för hela partiet + 30 sekunder per drag.

LaguppställningSamma regler gäller som i Allsvenskan och spelare ska finnas registrerade på klubbens ratinglista på www.schack.se. Man får efterregistrera fram till rondstart. Utländska spelare skall vara registrerad i en Göteborgsklubb i distriktet oavsett antal och bo inom distriktet. 

Lagstorlek: 6-mannalag

Spelare äger rätt att spela i Lag-DM för den klubb den är medlem i och huvudregistrerad för per den 1 januari 2020. Om moderklubben inte ställer upp får spelaren spela i en annan göteborgsklubb förutsatt att han betalar medlemsavgiften för denna. Om huvudregistreringsklubben inte tillhör Göteborgs SF har spelaren rätt att spela för annan klubb registrerad i Göteborg som den är medlem i. Sådan registrering skall göras före matchstart.

Förfrågningar: Göteborgs Schackförbund, tel. 073-501 66 43 eller epost goteborgschack@telia.com

Respektive klubb faktureras efter turneringen för startavgift om 800 kronor, lag-w.o.-avgift om 300 kronor samt bords-w.o.-avgift om 25 kronor.

 —————–——————————————————————————————–

Härmed anmäler………………………………………………  …………………… till Lag-DM 2021.

         klubbens namn                        antal lag

…………………………………………..……………………………………………………………

uppgiftslämnare                 telefon                                         e-post

I händelse av restriktioner p g a Corona spelar vi i två grupper

Rond 1                                                                       30 aug

Rond 2                                                                          6 sep

Rond 3                                                                        13 sep

Rond 4                                                                        20 sep

Rond 5                                                                        27 sep

Spelstart: Kl 18:30 samtliga måndagar.

I denna grupp äger endast förenings representationslag rätt att delta. Övriga lag samt de representationslag som så önskar hänvisas till Lilla Lag-DM.

Anmälningsavgift800 kr per lag Startavgifterna kommer att faktureras.

Priser           Schackmaterial för ett värdemotsvarande 3 DGT 2010

                      Schackmaterial för ett värdemotsvarande 2 DGT 2010

                      Schackmaterial för ett värdemotsvarande 1 DGT 2010

Anmälan:     Senast 26 aug 2021 till Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg eller på e-post: goteborgschack@telia.com.

I anmälan anges klubbens namn, antal lag samt kontaktperson med telefonnummer och epost.

Det går också att anmäla via vår hemsida www.goteborgschack.com

Regerande distriktsmästare: SS Manhem

Betänketid: 90 minuter för hela partiet + 30 sekunder per drag.

LaguppställningSamma regler gäller som i Allsvenskan och spelare ska finnas registrerade på klubbens ratinglista på www.schack.se. Man får efterregistrera fram till rondstart. Utländska spelare skall vara registrerad i en Göteborgsklubb i distriktet oavsett antal och bo inom distriktet. 

Lagstorlek: 6-mannalag

Spelare äger rätt att spela i Lag-DM för den klubb den är medlem i och huvudregistrerad för per den 1 januari 2020. Om moderklubben inte ställer upp får spelaren spela i en annan göteborgsklubb förutsatt att han betalar medlemsavgiften för denna. Om huvudregistreringsklubben inte tillhör Göteborgs SF har spelaren rätt att spela för annan klubb registrerad i Göteborg som den är medlem i. Sådan registrering skall göras före matchstart.

Förfrågningar: Göteborgs Schackförbund, tel. 073-501 66 43(CRN) eller epost goteborgschack@telia.com

Respektive klubb faktureras efter turneringen för startavgift om 800 kronor, lag-w.o.-avgift om 300 kronor samt bords-w.o.-avgift om 25 kronor.

 —————–——————————————————————————————–

Härmed anmäler………………………………………………  …………………… till stora Lag-DM 2021.

         klubbens namn                        antal lag

…………………………………………..……………………………………………………………

uppgiftslämnare                 telefon                                         e-post

I händelse av restriktioner p g a Corona spelar vi i två grupper

Lilla Lag-DM

Rond 1                                                                          2 sep

Rond 2                                                                          9 sep

Rond 3                                                                        16 sep

Rond 4                                                                        23 sep

Rond 5                                                                        30 sep

Spelstart: Kl 18:30 samtliga torsdagar.

I denna grupp äger de föreningar vars representationslag ej anser ha styrka tillräckligt för Lag-DM samt föreningars andralag o s v.

Anmälningsavgift800 kr per lag Startavgifterna kommer att faktureras.

Priser           Schackmaterial för ett värdemotsvarande 3 DGT 2010

                      Schackmaterial för ett värdemotsvarande 2 DGT 2010

                      Schackmaterial för ett värdemotsvarande 1 DGT 2010

Anmälan:     Senast 26 aug 2021 till Göteborgs Schackförbund, Vegagatan 20, 413 09 Göteborg eller på e-post: goteborgschack@telia.com.

I anmälan anges klubbens namn, antal lag samt kontaktperson med telefonnummer och epost.

Betänketid: 90 minuter för hela partiet + 30 sekunder per drag.

LaguppställningSamma regler gäller som i Allsvenskan och spelare ska finnas registrerade på klubbens ratinglista på www.schack.se. Man får efterregistrera fram till rondstart. Utländska spelare skall vara registrerad i en Göteborgsklubb i distriktet oavsett antal och bo inom distriktet. 

Lagstorlek: 6-mannalag

Spelare äger rätt att spela i Lag-DM för den klubb den är medlem i och huvudregistrerad för per den 1 januari 2020. Om moderklubben inte ställer upp får spelaren spela i en annan göteborgsklubb förutsatt att han betalar medlemsavgiften för denna. Om huvudregistreringsklubben inte tillhör Göteborgs SF har spelaren rätt att spela för annan klubb registrerad i Göteborg som den är medlem i. Sådan registrering skall göras före matchstart.

Förfrågningar: Göteborgs Schackförbund, tel. 073-501 66 43 CRN eller epost goteborgschack@telia.com

Respektive klubb faktureras efter turneringen för startavgift om 800 kronor, lag-w.o.-avgift om 300 kronor samt bords-w.o.-avgift om 25 kronor.

 —————–——————————————————————————————–

Härmed anmäler………………………………………………  …………………… till lilla Lag-DM 2021.

         klubbens namn                        antal lag

…………………………………………..……………………………………………………………

uppgiftslämnare                 telefon                                         e-post