Kålltorpsträffen

Av | 21 februari, 2022

Inbjudan

I inbjudan-länken ovan finns mer information om schackturneringen som hålls i Kålltorpsskolans bamba den 6 mars.

Kålltorpsskolans matsal. Intagsgatan/Stobéegatan.

Personlig avprickning senast 9.30. Matchstart c:a 10.00. Prisutdelning c:a 15.00.

 Öppet för alla födda 09 och yngre, nybörjare som erfarna

Dessutom en extra ”kadettklass” för födda 03–08.

Sju tävlingsklasser: Födda 03–08 (”kadett”), 09, 10, 11, 12, 13 samt 14 och yngre.

Sju ronder monrad i tv  grupper (födda 09–11 resp. 12 och yngre). ”Kadettklass” fem ronder.

Yngsta gruppen spelar utan klocka som sätts in vid behov.

Mellanstadiegruppen 12 min + 3 sek/drag. ”Kadett” 15 min + 10 sek/drag.

Plakett till alla. Pokaler till placeringarna 1–3 i varje  årsklass (09 och yngre).

Prisbord med bra priser för ”kadettklassen”!