Representantskapsmöte 17 november

Mötet var tänkt att hållas under juni månad, men måste skjutas upp.
Mötet utlyses nu till den 17 november. Kallelse och annan information kommer att läggas ut här