Kålltorpsträffen

Kålltorpsträffen, Turnering för barn och unga upp till 18 år äger rum söndagen 22 januari 2023 i Kålltorpsskolans matsal:

Information och anmälan