Årsmöte GSF

Datum: lördag 20230429 kl 11.00 plats schackcentrum Vegagatan 20

Preliminär dagordning

Fullmakt

Handlingar skickas separat till klubbarnas ordförande eller kontaktperson

Vi vill också ha in eventuell parentationer från klubbarna.