Kallelse Göteborgs Schackförbund Årsmöte 2024

Av | 2 april, 2024

Härmed kallas samtliga föreningar i Göteborgs Schackförbund till årsmöte tisdagen den 23:de april
klockan 18:30 i förbundslokalen på Göteborgs Schackcentrum Vegagatan 20.

Ordföranden i föreningen kan representera samtliga röster i föreningen. Om annan än ordförande skall
representera föreningen krävs fullmakt med ordförandens underskrift. Ombud får inte ha
förtroendeuppdrag inom Göteborgs Schackförbund. Röstlängd och övriga handlingar kommer separat.

Kallelse med dagordning (pdf)