Individuella DM ställs in

Tävlingskommitten har beslutat att ställa in de kvarvarande omgångarna av IDM.
Anledningen är att vi fått ett flertal avhopp i tävlingen.