Kålltorpsträffen

Tävlingen spelades tidigare idag söndag, och samlade ett 64 deltagare

Junior

Mellanstadiet

Lågstadiet