Representantskapsmöte/extra årsmöte

Under senaste årsmötet bestämdes att ett extra representantskapsmöte behövdes. Så den 29 juni kl 18.30 på Vegagatan 20 blir det.

Fyllnadsval – En kassör, som tar vid efter att Niklas Sidmar meddelat sin avgång samt ytterligare en styrelseledamot så att styrelsen blir fulltalig.

Fullmakt

Kallelse/dagordning kommer att snart läggas ut här.