Göteborg Open och resultat från övriga tävlingar under Manhems Schackvecka

Resultat/ställning

43 startande

Live

ELOturneringen

IMturneringen

Lilla Göteborg Open

23 startande

Mer information finns på SS Manhems hemsida